Příběhy z hospice

Příběhy klientů

Hospic je tvořen jedinečnými příběhy našich pacientů a jejich blízkých.  Obětavost Mnoh...